!i

Kostprijs

Bij de opstart van ambulante begeleiding en ruimer diagnostisch onderzoek wordt er telkens éénmalig een dossierkost aangerekend.

  • Dossierkost bij opstart: 40 euro
  • Intakegesprek: 50 euro
  • Individuele sessies: 50 euro per uur
  • Enkelvoudige test: kostprijs afhankelijk van de afgenomen test.
  • Adviesgesprek en verslag: 60 euro
  • Klasobservatie: 80 euro

De eventuele terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit. Indien je van een verhoogde tegemoetkoming geniet, kan je voor meer info bij de kinderpsycholoog terecht.

Belangrijk!

Wanneer je een gemaakte afspraak niet kan nakomen, dien je deze uiterlijk de dag ervoor te annuleren (telefonisch of per e-mail). Indien je te laat op de afspraak (> 15 min) aanwezig bent, gaat de consultatie niet door.

Bij het niet tijdig annuleren of het te laat komen op een afspraak, wordt een administratieve kost aangerekend.

Toestemming van beide ouders is een voorwaarde voor opstart begeleiding of onderzoek (wet van 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag).