!i

Praktische info

Hoe een afspraak maken

Ja kan aanmelden met de online aanmeldingsfiche

Wat kan je meebrengen naar het intakegesprek

Indien je hierover beschikt:

  • Ontwikkelingsgegevens (boekje Kind & Gezin, gegevens crèche,…).
  • Schoolse gegevens (CLB-verslag, observaties leerkracht, verslag zorgcoördinator/leerlingbegeleider,…).
  • Verslagen voorgaande hulpverlening (arts, psycholoog, logopedist, kinesist,…).

Hoe de dag zelf inschrijven

  • Aanmelden met ticket ‘Consultatie afspraak’.
  • Inschrijving gebeurt op naam van het kind voor een consultatie bij de kinderpsycholoog.

Na de inschrijving volg je route 255 (raadpleging pediatrie) en neem je plaats in de wachtzaal waar je wordt opgehaald.