!i
Centrum Klinische Studies

Klinische studies

Tel. 059 41 63 34
lvandenbroucke@azdamiaan.be

Hoe geraak ik hier

Klinische studies

Klinisch onderzoek doet een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg. Zo bekomen we betere preventie, diagnosestelling en nieuwe en betere behandelingen.

In Az Damiaan voeren heel wat disciplines klinische studies uit. Deze studies kunnen zowel van farmaceutische bedrijven als van academische onderzoekscentra zijn.

Een klinische studie is een vorm van wetenschappelijk onderzoek. Het is bedoeld om betere geneesmiddelen, behandelingen en medische hulpmiddelen voor aandoeningen te vinden. Ze kunnen ook dienen om bestaande behandelingen te verbeteren, om meer over een ziekte te weten te komen of om ziektes beter te kunnen opsporen.

De onderzoeksgeneesmiddelen in de huidige klinische studies kunnen de toekomstige behandelingen worden.