!i

Kwaliteitslabels labo klinische biologie

Certificaten

Accreditatie

Certificaat. 433MED  

Vanaf 1 augustus 2009 trad een nieuwe RIZIV nomenclatuurregeling in voege. Deze had vooral betrekking op de testen uitgevoerd op moleculair niveau (dus met herkenning genetisch materiaal - DNA of eventueel RNA).

Voor terugbetaling door het RIZIV moeten deze testen worden uitgevoerd volgens de norm ISO 15189:2012.

In overleg met de directie van Az Damiaan werd ernaar gestreefd te voldoen aan deze norm, in eerste instantie voor de moleculaire testen, maar wel met de bedoeling dit verder uit te breiden naar andere delen van de laboratoriumactiviteiten.

Dit betekent dat nu in alle aspecten van de laboactiviteit rekening wordt gehouden met een convergentie naar deze norm: kwaliteitscontrole, documentbeheer (en beheersing), communicatie, registraties, enz.

Mede met de steun van de directie wil het laboratorium langs deze weg de best mogelijke hulp voor de patiëntopvolging bieden.

Het initiële BELAC-certificaat werd bekomen voor zes testen in mei 2011.

Volgende moleculaire testen zijn BELAC-geaccrediteerd:

  • Chlamydia trachomatis (urogenitaal)
  • Neisseria gonorrhoeae (urogenitaal)
  • HPV (Humaan papilloma virus): 28 genotypes (cervicaal)
  • Enterovirus (CSV)
  • Herpes simplex virus 1 en 2 (CSV)
  • Varicella zoster virus (CSV)
  • HLA B27
  • Prothrombine mutatie G20210A
  • Factor V Leiden mutatie
  • JAK2 V617F mutatie