!i

Erkenning en accreditatie van het laboratorium

Het klinisch laboratorium van het AZ Damiaan is ontstaan uit een fusie van het algemeen ziekenhuis Heilig Hart en het algemeen ziekenhuis Sint Jozef op 1 januari 1999. Het laboratorium had twee volwaardige activiteitencentra (één op elke campus). 

Sinds de voltooiing van de nieuwbouw op 19 oktober 2012 is er nog één operationeel activiteitencentrum met erkenningsnummer 8-35607-48-998. Zie kwaliteitslabel erkenning laboratorium klinische biologie AZ Damiaan Oostende.

In 2009 werd beslist om specifiek voor de moleculaire analyses te werken volgens de norm ISO 15189:2007 en hiervoor accreditering aan te vragen. De BELAC-accreditatie 433-MED is behaald op 10 mei 2011. Het kwaliteitslabel Certificaat 433 Med Belac is geldig tot 9 mei 2024.

De huidige testen die BELAC-geaccrediteerd zijn, zijn opgenomen in de scope: Scope 433-MED BELAC. Het toepassingsgebied van de flexibele scope is opvraagbaar in het labo.

Labobreed wordt eveneens gewerkt conform ISO15189:2012. Dit betekent dat nu in alle aspecten van de laboactiviteit rekening wordt gehouden met deze norm: kwaliteitscontrole, documentbeheer (en beheersing), communicatie, registraties, interne audits, enz.