!i

Labogids

Het laboratorium Klinische biologie van Az Damiaan stelt z'n analysegids ter beschikking met het oog op het verstrekken van nuttige informatie en een correcte bemonstering.

Werkwijze

Deze lijst werd geëxporteerd vanuit het labo-documentsysteem (De aanvraagcode verwijst naar het eigen aanvraagformulier) en kan geopend worden via Labogids analyselijst en daarna klikken op Labogids (intern). Volgend scherm verschijnt:


Door op labogids bacteriologie te klikken verschijnt volgend scherm:

Voor navigatie kan de Windows-tool 'Opzoeken' worden aangewend.

Dit invoerveld kunt u oproepen met de toetscombinatie "Ctrl" (control) "F" (of "f"). 

Bij invoer van een zoekterm wordt onmiddellijk aangegeven of dit woord(deel) zich op de pagina bevindt en kunt u drukken op Volgende indien de door u gezochte term, analyse, link... zich verder op de pagina (of in het bestand) zou bevinden.Voorbeeld: "APTT" (voor APTT)

(De bepaling wordt telkens voorafgegaan door letter "a" (van afname) - zo gekozen voor het titelsjabloon van het document).

Door een muisklik op het betreffende veld wordt de pagina met de instructies over deze test weergegeven: