!i

Labogids

Het laboratorium Klinische biologie van Az Damiaan stelt z'n analysegids ter beschikking met het oog op het verstrekken van nuttige informatie en een correcte bemonstering.

Werkwijze

Klik op de link voor de analyselijst.

Volgende lijst verschijnt:

Voor navigatie kan de Windows-tool 'Opzoeken' worden aangewend.

Dit invoerveld kunt u oproepen met de toetscombinatie "Ctrl" (control) "F" (of "f"). 

Bij invoer van een zoekterm wordt onmiddellijk aangegeven of dit woord(deel) zich op de pagina bevindt en kunt u drukken op Volgende indien de door u gezochte term, analyse, link... zich verder op de pagina (of in het bestand) zou bevinden.Voorbeeld: "APTT" (voor APTT)

(De bepaling wordt telkens voorafgegaan door letter "a" (van afname) - zo gekozen voor het titelsjabloon van het document).

Door een muisklik op het betreffende veld wordt de pagina met de instructies over deze test weergegeven:

Of klik op de filter aan de rechterzijde om de filter per kolom te activeren. Tik de zoektekst in en druk op Ok.

Dit geldt zowel voor de analyselijst routine als voor de analyselijst bacteriologie.