!i
Liaison Geriatire

Liaison geriatrie

Tel. 059 41 44 62
gdedobbeleer@azdamiaan.be

Liaison geriatrie

Binnen het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt is er een interne liaison en een externe liaison, die de continuïteit voor de oudere zorgbehoevende ondersteunt.

Onze professionals op de dienst Liaison geriatrie