!i
Liaison Geriatire

Liaison geriatrie

Tel. 059 41 44 62
gdedobbeleer@azdamiaan.be

Liaison geriatrie

Binnen het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt is er een interne liaison en een externe liaison, die de continuïteit voor de oudere zorgbehoevende ondersteunt.