!i

Interne liaison geriatrie

Het team kan elke weekdag gecontacteerd worden tussen 9 uur en 16 uur op 059 41 44 63.

De doelstelling van de interne liaisonfunctie bestaat uit het aanbieden van een complementaire, geriatrische benadering aan elke gehospitaliseerde geriatrische patiënt die niet op een dienst geriatrie verblijft.


Bij elke 75-plusser wordt er aan de hand van een screeninginstrument (GRP-score 2 of meer) of op basis van klinisch oordeel bepaald of een advies van de liaison zinvol kan zijn. De referentieverpleegkundigen geriatrie hebben hier zeker een signaalfunctie.

De leden van het team stellen, elk vanuit hun competentiedomein, de geriatrische principes en de geriatrische deskundigheid ter beschikking aan de behandelend arts en de teams van de dienst waar de patiënt verblijft.

Ten laatste binnen de 48u wordt een advies genoteerd in het elektronisch patiëntendossier. Na dit advies wordt er indien nodig een follow-up door het liaisonteam voorzien. Bij een dringend advies wordt telefonisch contact opgenomen met de behandelende arts. Op deze manier kunnen we een meer gerichte en pluridisciplinaire zorg verlenen aan geriatrische patiënten, meer efficiënte hospitalisaties bekomen en meer heropnames verminderen.

Wat doet de interne liaison niet?

Overnemen van de medische zorg van de behandelende arts en/of verpleegkundige.

Louter organiseren van transfers naar geriatrische afdelingen. De overname van reeds gehospitaliseerde patiënten naar G-diensten wordt beperkt tot patiënten met een uitgebreide internistische problematiek en waar een opname op een G-dienst duidelijk een meerwaarde betekent (meer bepaald patiënten met een actieve medische multiproblematiek en/of een actieve revalidatieindicatie).