!i
Liaison Psychiatrie

Liaison psychiatrie

liaisonpsy@azdamiaan.be

Liaison psychiatrie

Het psychiatrisch liaisonteam kan ondersteuning bieden bij de zorg aan patiënten met psychische problemen, die opgenomen zijn binnen een niet-psychiatrische afdeling. 

Na een eerste kennismaking overlegt de psycholoog met de psychiater en stellen zij samen een behandelvoorstel op. Dit kan bestaan uit opvolggesprekken en eventueel ondersteunende medicatie. Het gebeurt dat de patiënt wordt doorverwezen naar de psychiatrische diensten of de dienst psychogeriatrie. Indien noodzakelijk, wordt ook een parcours voor ambulante nazorg opgesteld zodat de patiënt na de hospitalisatie verder psychisch ondersteund kan worden.