!i

Bekijk uw onderzoek

Op de dienst medische beeldvorming zijn alle beelden digitaal: dit betekent dat de beelden digitaal opgeslagen worden in het PACS en van hier uit kunnen worden geraadpleegd.

De voorschrijvende arts kan de beelden en het protocol raadplegen.

Het systeem voorziet uiteraard een strikte beveiliging van de informatie en databasebeheer, waardoor het recht op privacy van de gegevens behouden blijft.

Klik hier om uw beelden te raadplegen.