!i

FAQ Medische beeldvorming

1. Wat moet ik meebrengen?

Door het inlezen van uw identiteitskaart kunnen wij u correct inschrijven en identificeren. 

Het aanvraagformulier van de verwijzende arts is verplicht. Dit document vermeldt immers de aard van het onderzoek, waarom het onderzoek dient, eventuele extra informatie en de administratieve gegevens van de aanvragende arts.

Eventuele gegevens over allergie. Bij sommige onderzoeken moeten contrastoffen toegediend worden, die allergische reacties kunnen veroorzaken.

2. Moet ik mij inschrijven voor een onderzoek?

U moet zich niet inschrijven in de dienst inschrijvingen (ter hoogte van de inkomhal van het ziekenhuis). Begeef u meteen via route 404 naar de inschrijfbalie van de dienst Medische beeldvorming.

3. Hoe lang duurt een onderzoek?

Wij houden de wachttijden zo kort mogelijk. Patiënten die dringende hulp nodig hebben, krijgen uiteraard voorrang. Niet iedereen zit in de wachtzaal voor hetzelfde soort onderzoek. Daarom wordt iemand misschien sneller geholpen dan u. Voor sommige onderzoeken moet er ook tijd worden genomen om contraststoffen hun werk te laten doen of overlegt de radioloog met uw behandelende arts voor eventuele bijkomende onderzoeken. 

4. Moet ik mij voorbereiden op mijn onderzoek? 

Dit is afhankelijk van het type onderzoek. Volg steeds het advies van uw behandelende arts (bijvoorbeeld nuchter blijven voor bepaalde onderzoeken). Vermijd knellende kledij en/of sieraden t.h.v. de te onderzoeken lichaamszones. Meld steeds eventuele allergieën en volg de adviezen van de technologen, verpleegkundigen en artsen strikt op. Meld steeds informatie waarvan u denkt dat ze nuttig kan zijn. 

5. Mag er iemand mee tijdens mijn onderzoek?

Uiteraard mag u zich laten vergezellen in de wachtzaal. Voor een vlotte werking kan uw begeleider echter niet mee in de onderzoeksruimte, tenzij in uitzonderlijke gevallen en mits het opvolgen van de adviezen van de technologen, verpleegkundigen en artsen. 

6. Wanneer is het resultaat van het onderzoek gekend?

Na het onderzoek worden de beelden door de arts-radioloog beoordeeld en maakt hij een verslag op voor de aanvragende arts. Voor bepaalde onderzoeken (zoals MRI) kan dit enkele werkdagen duren gezien het soms complexe karakter van dit type beeldvorming. In geval van een urgentie kan uw behandelende arts het resultaat steeds telefonisch bij ons opvragen.

7. Naar wie wordt het resultaat van het onderzoek opgestuurd?

Het resultaat wordt steeds opgestuurd naar de arts die het onderzoek aanvraagde. Indien u dit wenst, dan kan er een kopij van het resultaat naar een andere arts verzonden worden. Dit moet u dan duidelijk melden aan de balie van de dienst Medische beeldvorming. U krijgt steeds een persoonlijk code mee waarmee u zelf de beelden van uw onderzoek (gedurende 1 jaar) online kunt bekijken via Pacs on Web.

8. Moet ik mijn onderzoek op de dienst Medische beeldvorming onmiddellijk betalen?

Neen, u ontvangt later een factuur met overschrijvingsformulier.

9. Wat bij zwangerschap of mogelijke zwangerschap?

In ieder geval moet u een zwangerschap of mogelijke zwangerschap steeds melden aan uw verwijzende arts en aan de artsen, technologen of verpleegkundigen van de dienst Medische beeldvorming!!! 

Bepaalde onderzoeken, zoals röntgenopnames, CT-scan, mammografie... kunnen schadelijk zijn. Een echografie is onschadelijk voor het ongeboren kind. 

Een NMR-onderzoek wordt in de eerste 3 maanden van de zwangerschap afgeraden.

10. Ik zal niet aanwezig zijn op mijn afspraak

Verwittig ons zeker via 059 41 60 40 of 059 41 60 41. Zo kan er een andere persoon in uw plaats geholpen worden.