!i

Botdensitometrie

Een botdensitometrie is een meting van de botmineraaldichtheid (BMD) op verschillende plaatsen zoals de heup en de wervelkolom en eventueel de pols of andere botten. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een DEXA-toestel (dual energy absorption). Dit onderzoek is volledig pijnloos en de hoeveelheid straling is verwaarloosbaar. Het onderzoek duurt slechts enkele minuten.

De meting van de BMD wordt uitgedrukt in een T-score. Deze T-score vergelijkt de gemeten BMD met de gemiddelde waarde bij een groep jonge, gezonde personen van hetzelfde geslacht. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat een persoon aan osteoporose lijdt indien zijn/haar T-score 2,5 keer kleiner is dan de T-score van de referentiegroep. De T-score wordt ook gebruikt om de terugbetaling van eventuele osteoporose behandelingen te bepalen.

Wat is osteoporose?

Osteoporose of botontkalking is een chronische aandoening van het skelet waarbij de botten steeds brozer worden. Osteoporose begint als een stille sluimerende ziekte die zich ongemerkt voortzet tot het bot zo fragiel is geworden dat het gemakkelijk kan breken. De meest voorkomende fracturen ten gevolge van osteoporose zijn pols-, wervel- en heupfracturen.