!i

Computertomografie (CT)

Computertomografie (CAT of CT-scan) is een onderzoeksmethode waarbij het toestel dwarse doorsneden doorheen het lichaam maakt met röntgenstralen. 

Deze stralen worden uitgezonden door een X-stralenbuis, die rond de patiënt draait terwijl de patiënt zelf niet beweegt. De bekomen beelden vanuit de verschillende invalshoeken worden nadien bewerkt tot een totaalbeeld. Nadien kunnen de artsen uit deze beelden 3-dimensionele reconstructies, kleur of dynamische reconstructies maken voor een nog betere interpretatie. 

In bepaalde gevallen wordt er een contraststof toegediend om bijvoorbeeld de organen aan te kleuren of om de bloedvaten in het licht te stellen.

CT- Flash

Ons ziekenhuis is uitgerust met hoog performante toestellen waarbij gebruik gemaakt wordt van twee röntgenbuizen. Deze kunnen werken met verschillende stroomspanningen waardoor nieuwe toepassingen mogelijk worden.

Dit toestel is eveneens uitgerust met de laatste ontwikkelingen inzake dosisverlaging van de X-stralen.

Het onderzoek

De patiënt wordt voorbereid en neemt plaats op de onderzoekstafel. Terwijl de patiënt onbeweeglijk blijft wordt het te onderzoeken lichaamsdeel in de tunnel geplaatst. Het onderzoek neemt slechts enkele seconden in beslag. De patiënt voelt niets van het onderzoek. Bij contrastinjectie kan een kortstondig warmtegevoel optreden. Dit is een normaal verschijnsel.