!i

Mammografie

Een mammograaf is een röntgentoestel dat foto’s van de borsten neemt. De mammografie is het standaard onderzoek voor het opsporen van borstaandoeningen. Tijdens het nemen van de mammografie wordt de borst geplaatst tussen een doorzichtige plastic compressor en de röntgenplaat. Deze compressie van de borst is nodig om goede röntgenfoto’s te maken waarop de kleinste details zichtbaar zijn.

De compressie is beveiligd en aangepast aan de dichtheid en het volume van de borst.

In bepaalde gevallen wordt een aanvullende echografie of MRI aangevraagd. Alle digitale mammografieën worden geprotocolleerd door 2 onafhankelijke radiologen op een hoog-resolutiescherm voor bijkomende zekerheid.

Screeningprogramma's

Onze dienst neemt deel aan het georganiseerde (gratis) screeningsprogramma. Hiervoor krijgen alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de twee jaar een uitnodiging van de Vlaamse Overheid. Meer info over het bevolkingsonderoek borstkanker lees je hier.

Mammotomie

In welbepaalde gevallen is het aangewezen om een weefselstaal van de borst te nemen. Dit gebeurt door een mammotoom, een toestel dat geleide vacuümbiopsies kan maken. Naargelang het type en de ligging van het letsel.

Het richten van de naald kan:

  • Op de mammograaf (stereotactische biopsie)
  • Op het NMR- toestel.
  • Onder ultrasound geleiding (echografie)