!i

NMR

Bij deze recentere techniek wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstraling maar wordt de patiënt in een magnetisch veld geplaatst. Door de combinatie van het magnetisch veld en van ultrageluiden worden de waterstof atomen van ons lichaam aan het trillen gebracht. Deze trillingen en het ophouden daarvan worden geregistreerd en omgezet in beeldinformatie. Dit is een totaal andere beeldinformatie dan door X- stralen of Ultrasound en dikwijls een uitbreiding of aanvulling op andere onderzoeken. Voor bepaalde indicaties is het noodzakelijk om contraststof toe te dienen via een ader in de arm of in een gewricht.

Contra-indicatie voor MRI

Door het gebruik van een magnetisch veld is een NMR-onderzoek in een aantal gevallen niet aangewezen:

  • Bij ingeplante elektronische apparaten (pacemakers – interne defibrillator, middenoor implantaat, neurostimulator, insuline of pijnpomp)
  • Elektrische leidingen (pacemakerelektrodes, ECG draden)
  • Ferromagnetische aneurysmaclips in de hersenen
  • Ferromagnetische implantaten (oog, hersenen, lens)
  • Voor coils stents en filter: veilig na 8 weken. 
  • Bij zwangerschap: indien klinisch dringend, kan MRI uitgevoerd worden na 3 maanden zwangerschap. 

Bij elke twijfel of men het onderzoek wel mag ondergaan, kan men vooraf contact opnemen met de dienst Medische Beeldvorming.

Het onderzoek

De patiënt kleedt zich uit en doet een aangeboden schortje aan. Alle ferromagnetische objecten moeten buiten de zaal gelaten worden (o.a. uurwerk, juwelen, telefoon, bankkaarten, gehoorapparaten). De medewerkers van de dienst plaatsen de patiënt in het toestel door de onderzoekstafel te positioneren. In bepaalde gevallen wordt een flexibele spoel op het te onderzoeken lichaamsdeel aangebracht.

Het aan- en uitschakelen van de elektrische spoelen in het toestel (de gradiënten) veroorzaakt een lawaai. Daarom wordt er oorbescherming voorzien d.m.v. een hoofdtelefoon met muziek. U staat steeds in contact met de verpleegkundige of technoloog via een ingebouwde luidspreker.

Bij bepaalde indicaties wordt tijdens het onderzoek een contraststof toegediend.

Het onderzoek duurt tussen 10 en 20 minuten, afhankelijk van het type onderzoek. Sommige patiënten melden een licht warmtegevoel.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van contraststoffen, klik hier (voor artsen)