!i

Radiologie

Röntgenstraling wordt opgewekt in een röntgenbuis. De patiënt wordt blootgesteld aan deze straling en de doorgelaten straling wordt opgevangen en gemeten in een digitale detector. Deze zet het signaal om in beeldinformatie die onmiddellijk ter beschikking gesteld wordt van de radioloog en de aanvragende geneesheer.

Röntgenstralen kunnen bij hoge dosis schadelijk zijn voor de gezondheid: daarom worden op al onze toestellen de nieuwste technieken voor dosisverlaging toegepast en worden de dosissen voor alle onderzoeken geregistreerd.

Het personeel wordt op regelmatige basis bijgeschoold (interne en externe opleiding) over stralingshygiëne om de beste technieken toe te passen met de laagst mogelijke röntgendosis.