!i

Uw afspraak op Medische Beeldvorming

U dient voor alle onderzoeken - behalve voor een gewoon röntgenonderzoek (RX-opname) - een afspraak te maken.

Afspraak maken

Onze diensten zijn bereikbaar op afspraak:

Bij het maken van een afspraak houdt u best uw voorschrift bij de hand zodat het secretariaat u vlot kan helpen.

U kunt uw afspraak annuleren, ten laatste 24u op voorhand:

Indien u uw gemaakte afspraak niet nakomt zonder te verwittigen, rekenen wij een administratieve kost van 60 euro aan.


Röntgenopnamen

Voor een gewone RX-opname kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur zonder afspraak terecht op onze dienst Medische Beeldvorming. U dient wel over een medisch voorschrift te beschikken van uw huisarts of een arts-specialist.

Voor hoogdringende gevallen wendt u zich tot de dienst Spoedgevallen.

Op de dag van het onderzoek dient u in bezit te zijn van uw identiteitskaart, een ingevulde verwijsbrief van uw arts en uw eventuele allergiegegevens.