!i
Ms2

MS-raadpleging

Tel. 059 41 40 60

Hoe geraak ik hier

MS-raadpleging

In samenwerking met het gerenommeerd MS-Centrum van Melsbroek biedt Az Damiaan een ‘transmurale MS-raadpleging’ (TMST) aan.

Multiple Sclerose (MS) is een chronische aandoening die gepaard gaat met ontsteking en beschadiging in de hersenen en het ruggenmerg (het centrale zenuwstelsel). Dit gebeurt op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen. Letterlijk betekent multiple sclerose: vele plaatsen (multiple) met littekens (sclerose).

De transmurale MS-raadpleging (TMST) is gericht op neurologische revalidatie met multidisciplinaire omkadering. Diverse specialisten (neuroloog, MS-verpleegkundige, revalidatiearts, diëtiste, sociaal verpleegkundige, kinesitherapeut) werken samen om specifieke problemen of vragen van MS-patiënten aan te makken


Informatiebrochures over MS-raadpleging