!i

MS-raadpleging

In samenwerking met het gerenommeerd MS-Centrum van Melsbroek biedt Az Damiaan een ‘transmurale MS-raadpleging’ (TMST) aan, waarbij diverse specialisten samenwerken om specifieke problemen of vragen van onze MS-patiënten aan te pakken. 

Az Damiaan was in 2019 het eerste ziekenhuis in de provincie West-Vlaanderen die deze multidisciplinaire dienstverlening voor alle MS-patiënten opstartte. 

Multiple Sclerose (MS) is een chronische aandoening die gepaard gaat met ontsteking en beschadiging in de hersenen en het ruggenmerg (het centrale zenuwstelsel). Dit gebeurt op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen. Letterlijk betekent multiple sclerose: vele plaatsen (multiple) met littekens (sclerose).

Het verloop van MS is heel gevarieerd en verschilt van persoon tot persoon.  De symptomen van MS zijn dan ook erg gevarieerd: problemen met het zicht, verlammingsverschijnselen, gevoelsklachten, evenwichts-problemen, incontinentie, maar ook vermoeidheid en geheugenklachten. Ook de behandeling verschilt van patiënt tot patiënt.

Ms6

Daarom werd de MS-raadpleging opgestart voor :

  • de eerste opvang en het beantwoorden van je vragen: ‘Wat is MS?’, ‘Hoe zal dit mijn leven beïnvloeden?‘
  • algemene informatie en begeleiding 
  • de opstart of wijziging van de behandeling.

Wanneer je te horen krijgt dat je MS hebt, kan dit een hele klap zijn. Zowel jij, je partner als je familie worden door deze ziekte geraakt. Het is belangrijk dat je voldoende informatie en begeleiding krijgt.

De transmurale MS-raadpleging (TMST) is gericht op neurologische revalidatie met multidisciplinaire omkadering. Tijdens het TMST zal u in Az Damiaan door 6 personen gezien worden: 

  • de neuroloog
  • de MS-verpleegkundige
  • de revalidatiearts 
  • de diëtiste 
  • de sociaal verpleegkundige 
  • de kinesitherapeut. 

Het team zal naar jouw vragen en noden luisteren. Samen met jou worden behandelingsmogelijkheden besproken en realistische doelen bepaald. Na het multidisciplinair overleg volgt een gezamenlijk advies over de meest geschikte aanpak. Dit kan gaan over aanbevelingen zoals het voorstellen van een bepaalde therapie en/of suggesties voor een meer specifiek revalidatieprogramma. Een specifiek MS-revalidatieprogramma wordt gestart in Az Damiaan in samenwerking met de fysiotherapeuten. 

Wie als MS-patiënt meer informatie over de TMST-raadpleging wenst, kan contact opnemen met de dienst Neurologie van Az Damiaan via 059 41 40 60.