!i
Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire geneeskunde

Tel. 059 41 60 70
nucleaire@azdamiaan.be
Route 403

Hoe geraak ik hier

Nucleaire geneeskunde

Nucleaire geneeskunde is een beeldvormende discipline die zich reeds tientallen jaren toelegt op het in kaart brengen van de functie van de verschillende organen en weefsels. 

In tegenstelling tot medische beeldvorming, die met behulp van RX, CT en NMR de anatomische details nauwkeurig weergeven, is de functionele beeldvorming steeds opnieuw op zoek naar manieren om metabole processen te visualiseren. 

Hierbij wordt een radioactief element gekoppeld aan een biologische molecule die specifiek is gekozen voor het orgaan dat wordt bestudeerd. Deze biologische molecule verdeelt zich in het lichaam recht naar het doelorgaan en het radioactief element dat hieraan vasthangt, zorgt ervoor dat we beelden kunnen maken.