!i

Belangrijke informatie bij onderzoek op nucleaire

Nuchter

Behalve voor een maagonderzoek (om na te gaan of er vertraagde maaglediging is) en bij een hartonderzoek met fietsproef (om te bekijken of er zuurstoftekort is door kransslagadervernauwingen) hoeft de patiënt nooit nuchter te zijn! Er zijn ook geen andere voorbereidingen noodzakelijk.

Allergie

Allergie aan de ingespoten producten is uiterst zeldzaam.

Inspuiting

De inspuiting gebeurt meestal in een ader ter hoogte van de arm. De patiënt zal niets voelen van de inspuiting gezien dit product geen jodium bevat. Een warmtegevoel, duizeligheid of andere ongemakken komen niet voor, er kan dus na de inspuiting ook probleemloos met de auto gereden worden.

Straling

De bestraling van de patiënt ligt in dezelfde lijn als bij een CT scan op de dienst radiologie. Na vele jaren onderzoek zijn nog nooit schadelijke gevolgen aangetoond bij scintigrafische onderzoeken. Deze zijn dus veilig  en onrust is volkomen onnodig.

Nierlijden

De gebruikte tracers kunnen zonder probleem worden gebruikt bij patiënten met verminderde nierfunctie.

Zwangeren

Behalve bij zeer dringende gevallen zoals uitsluiten van bloedklonters in de longen worden geen onderzoeken uitgevoerd bij zwangere vrouwen. Voor de inspuiting zal steeds worden nagevraagd of de vrouwelijke patiënte niet mogelijk zwanger is. Bij twijfel zal liefst worden afgewacht met het onderzoek.

Voorzorgen de dag van het onderzoek

We vragen om de dag van het onderzoek veel te drinken, dit om het product zo snel mogelijk te laten verdwijnen uit het lichaam. Bij voorkeur zal zeer dicht en langdurig contact met kleine kinderen en zwangeren worden vermeden de dag van het onderzoek. De patiënt is de dag van het onderzoek licht radioactief en om alle mogelijk schadelijke invloeden bij deze bevolkingsgroep te vermijden zal worden gevraagd om enkel en alleen die dag een beetje afstand te houden (1 à 2 meter is reeds voldoende).  De dag na het onderzoek is de straling verdwenen en kan alle contact terug normaal verlopen.