!i

Behandeling van bloedziekten

Op basis van de uitkomsten van alle onderzoeken, wordt bepaald of welke behandeling noodzakelijk is.

Aandoeningen van bloed,  lymfeklieren en beenmerg worden behandeld met onderstaande therapieën: 

  • Bloedtransfusie 
  • Vitaminesupplementen 
  • Toediening van immunoglobulines (beschermereiwitten) 
  • Hematopoietische groeifactoren zoals EPO (erythropoietine) 
  • Bloedverdunners of stollingsfactoren 
  • Chemo- of immunotherapie 
  • Autologe of allogene stamceltransplantatie 

Voor stamceltransplantaties en de aanpak van acute leukemie is er een intens samenwerkingsverband tussen Az Damiaan en AZ Sint-Jan Brugge.