!i

Hematologische aandoeningen

De hematologie omvat vele ziekten en ziektebeelden. De aandoeningen kunnen erfelijk zijn, bij de geboorte al aanwezig zijn of pas op latere leeftijd ontstaan. 

Goed- en kwaardaardige aandoeningen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen goedaardige (benigne) en kwaadaardige (maligne) aandoeningen. Dit onderscheid zegt niets over de ernst van de ziekte of over de mogelijkheid te genezen. 

Er zijn goedaardige aandoeningen die ongeneeslijk of levensbedreigend zijn en er zijn kwaadaardige aandoeningen die vrijwel zonder klachten verlopen, goed te genezen zijn en die de levensverwachting van patiënten niet verkorten. 

Volgende ziektes worden vastgesteld, opgevolgd en behandeld in Az Damiaan:

 • Bloedarmoede (anemie)
 • Vitaminetekorten 
 • Hereditaire hemochromatose 
 • Hemolytische anemie 
 • Aplastische anemie 
 • Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) 
 • Immuungemedieerde trombocytopenie (ITP) 
 • Hemoglobinopathieën zoals thalassemie, sikkelcelanemie, G6PD-deficiëntie, sferocytose, … 
 • Primaire en secundaire immuundeficiënties 
 • Hodgkinlymfomen (lymfeklierkanker) 
 • Non-hodgkinlymfomen (lymfeklierkanker) 
 • Monoclonale gammopathie van ongekende betekenis (MGUS) 
 • Ziekte van Kahler (multipel myeloom) en (primaire) amyloidose 
 • Myelodysplastisch syndroom (MDS) 
 • Acute leukemie (* voor intensieve chemotherapie en stamceltransplantatie is er een intens samenwerkingsverband tussen Az Damiaan en AZ Sint-Jan Brugge) 
 • Ziekte van Vacquez (polycythemia vera) 
 • Essentiële trombocytose 
 • Primaire en secundaire myelofibrose 
 • Chronische myeloide leukemie (CML) 
 • Chronische lymfatische leukemie (CLL) 
 • Trombose en bloedingsproblemen