!i

Veelgestelde vragen over kanker

Kanker roept heel wat vragen op. Zowel voor de patiënt als de naaste omgeving is dit een ingrijpende gebeurtenis. We zullen steeds je vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Je leest hier alvast al enkele eerste antwoorden op vaak voorkomende vragen. 

Wat is oncologie?

Oncologie is de medische kennis en behandeling van kanker.

Een internist die zich in oncologie gespecialiseerd heeft, is medisch oncoloog. Een oncoloog houdt zich bezig met:

  • Kanker en gerelateerde problematiek
  • Voorschrijven van chemotherapie
  • Nacontrole van kankerpatiënten na behandeling
  • Palliatieve zorg van patiënten

Wat is kanker?

Kanker is een verzamelnaam voor verschillende ziekten van de cellen. Alle weefsels en organen van het menselijk lichaam zijn opgebouwd uit ontelbare cellen: hersencellen, spiercellen, huidcellen, enz. Normale cellen groeien en delen zich om oude cellen te vervangen. Kanker ontstaat als er iets misgaat in een cel, waardoor de normale groei van de cel ontregeld geraakt. Kankercellen beginnen zich ongecontroleerd te delen, dringen door in het omliggende weefsel en richten daar schade aan (invasieve groei of infiltratie). De woekerende cellen verspreiden zich ook naar ver weg gelegen plaatsen in het lichaam (metastasering ofwel uitzaaiing). Dit verloopt via de lymfevaten, via het bloed en in aanwezige lichaamsholten (bijvoorbeeld de buikholte).

Wat is radiotherapie?

Radiotherapie is een behandeling met radioactieve of ioniserende stralen, die tot doel heeft de kwaadaardige cellen (kanker) te vernietigen. Het is een lokale behandeling om te voorkomen dat de tumor op die plaats terugkomt, in tegenstelling tot chemotherapie dat een systemisch behandeling is.

Radiotherapie kan eveneens aangewend worden om pijn of andere symptomatologie (bijvoorbeeld bloedingen) onder controle te krijgen. Bij een bestralingsbehandeling moet de stralingsdosis in het gezwel hoog genoeg zijn, terwijl de bestraling van de omliggende gezonde weefsels zo laag mogelijk moet blijven om ze maximaal te beschermen. Op die manier worden de normale of gezonde cellen zo weinig mogelijk beschadigd en herstellen ze zich nadien gemakkelijk, terwijl de kwaadaardige cellen vernietigd worden.

Radiotherapie kan samen met chemotherapie (bijvoorbeeld bij neus-keel-oortumoren, baarmoederhalskanker, rectumkanker, bepaalde hersentumoren, longtumoren). Radiotherapie kan ook als aanvullende behandeling na heelkunde en/of chemotherapie of in monotherapie voor symptoomcontrole.

Az Damiaan ziekenhuis beschikt niet over een afdeling radiotherapie. We werken hiervoor meestal samen met de dienst Radiotherapie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Brugge.

Wat is chemotherapie?

Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen die de cellen doden of de celdeling afremmen, cytostatica genoemd.

Lees hier waar je best op let als je chemotherapie krijgt.

Moet ik overnachten voor mijn chemotherapie?

Indien er een chemotherapieschema wordt gegeven waarbij er veel vocht dient te worden toegediend om de nieren te sparen, kan het zijn dat de patiënt een nacht dient te worden opgenomen.

Krijg ik haarverlies door de medicatie?

Niet alle therapieën leiden tot haarverlies. Dit is afhankelijk van de toegediende medicatie. Je arts kan u hierover de correcte informatie bezorgen.


Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze dienst Oncologie - Hematologie via 059 41 43 20