!i

De zorgverlening bij kanker

Raadplegingen

Voordat u op consultatie komt, dient u zich eerst in te schrijven (Route 1 - dienst Inschrijvingen). Neem een ticket "Consultatie" via het ticketsysteem aan de ingang van de dienst Inschrijvingen. Indien u opgenomen wordt op het dagziekenhuis oncologie dient u “dagziekenhuis oncologie” aan te klikken.

Na het inschrijven kan u zich begeven naar de wachtzaal van de raadpleging op de derde verdieping. Volg hiervoor Route 39 (ga links als u uit de glazen lift komt). U hoeft zich boven nergens meer aan te melden. De dokter komt u halen als het uw beurt is.


Het Oncologisch Dagziekenhuis

De meeste chemotherapieschema's kunnen in het Oncologisch dagziekenhuis (ZE 235) toegediend worden. Er wordt bloed afgenomen voor analyse. Indien het bloed in orde is, berekent de arts de chemotherapie aan de hand van uw gewicht en lengte. De chemotherapie wordt vervolgens klaargemaakt in de apotheek van het ziekenhuis. Tijdens uw kuur komt zo nodig een diëtiste, een psycholoog of een sociaal assistent langs. Geheel vrijblijvend zijn er eveneens ontspannende gelaatsverzorgingen, die door opgeleide vrijwilligers van de Vlaamse Verenigingen tegen Kanker VLK worden gegeven.


Palliatieve zorgeenheid 

Ondanks nieuwe chemotherapie en technologieën blijft kanker een ernstige aandoening. Ongeveer 50% van de patiënten zal uitzaaiingen ontwikkelen en uiteindelijk aan de ziekte overlijden. Wanneer er geen behandelingsopties meer zijn, wordt het palliatieve team ingeschakeld. Indien de patiënt nog naar huis kan, kan zo nodig het palliatieve thuisnetwerk ingeschakeld worden. Indien de thuissituatie niet meer haalbaar is, kan de patiënt opgenomen worden op de palliatieve zorgeenheid (ZE 515) van Az Damiaan.

Er wordt zowel aandacht besteed aan patiënt maar ook aan familie. Het zijn zij ook die een dierbare verliezen, en die hierin dikwijls bijgestaan moeten worden. Levenseindevragen zoals euthanasie, wilsverklaring inzake euthanasie, negatieve wilsverklaring en palliatieve sedatie zijn bespreekbaar.


Klinische studies

Het is mogelijk dat uw behandelende arts u voorstelt om mee te werken aan een klinische studie of studiebehandeling. Het doel van een studiebehandeling is na te gaan of de bestaande behandelingen beter of met minder nevenwerkingen kunnen worden uitgevoerd. Het uitvoeren van een klinische studie is onderworpen aan strikte reglementeringen. U zult steeds uitgebreide informatie krijgen van uw arts. Uw arts heeft altijd een schriftelijke toestemming nodig vóór de behandeling mag worden gestart. U hebt het recht om een studiebehandeling te weigeren. Als u aan een studie deelneemt, dan hebt u de vrijheid om op elk ogenblik uw medewerking aan de studie op te zeggen. Uw arts zal dit respecteren en met u bespreken wat de standaardbehandeling is voor uw ziekte. Bij uw behandelende arts en studieverpleegkundige kunt u altijd terecht met uw vragen over klinische studies.


Psychologische begeleiding

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft, roept dit veel vragen en emoties op. Zowel voor uzelf als voor uw naasten is dit een zeer moeilijke tijd. Omdat ieder mens verschillend is, is het belangrijk om de psychosociale begeleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw vragen of wensen. Door gesprekken met u en uw naasten proberen de zorgverleners duidelijkheid te krijgen waar uw vragen en behoeften op dat moment liggen. U wordt zowel tijdens de behandeling als na de behandeling psychologisch bijgestaan.


Multidisciplinair overleg

Wekelijks worden alle nieuwe oncologische patiënten, evenals alle patiënten waarbij er een verandering van behandeling nodig is, besproken in een multidisciplinair overleg. Dat is een overleg met meerdere artsen uit verschillende specialiteiten (disciplines). Zij tekenen samen voor elke patiënt een persoonlijk zorg- en behandelingsplan uit. Daarnaast is er ook een wekelijks multidisciplinair verpleegkundig overleg (overleg tussen oncologisch verpleegkundige, verpleegkundige dagziekenhuis en hospitalisatieafdeling, psycholoog, diëtist, sociaal assistent en kinesist). Er is dagelijks overleg tussen de oncologisch verpleegkundige en de artsen.Op deze manier kan elke patiënt zowel medisch als paramedisch optimaal worden begeleid door een volledig en goed samenwerkend team.