!i

De zorgverlening bij kanker

Aanmelden

Aanmelden kan aan één van de inschrijvingskiosken, die rechts in de inkomhal staan.

  1. Kies een van de kiosken en meld je aan met je identiteitskaart (e-ID). 
  2. Controleer of alle gegevens juist zijn.
  3. Kies waarvoor je komt.
  4. Je krijgt een ticket met een routenummer naar de raadpleging (route 39) of het oncologisch dagziekenhuis (route 235). Uitzonderlijk kan het zijn dat je je eerst nog moet aanmelden aan een loket aan de inschrijvingsbalie (route 1.

Raadpleging

Na het inschrijven kan je zich begeven naar de wachtzaal van de raadpleging op de derde verdieping. Volg hiervoor 'Route 39' (ga links als je uit de glazen lift komt). Je hoeft zich boven nergens meer aan te melden. De dokter komt je halen als het jouw beurt is.

Het Oncologisch Dagziekenhuis

De meeste chemotherapieschema's kunnen in het Oncologisch dagziekenhuis (ZE 235) toegediend worden. Er wordt bloed afgenomen voor analyse. Indien het bloed in orde is, berekent de arts de chemotherapie aan de hand van je gewicht en lengte. De chemotherapie wordt vervolgens klaargemaakt in de apotheek van het ziekenhuis. Tijdens de kuur komt zo nodig een diëtiste, een psycholoog of een sociaal assistent langs. Geheel vrijblijvend zijn er eveneens ontspannende gelaatsverzorgingen, die door opgeleide vrijwilligers van de Vlaamse Verenigingen tegen Kanker VLK worden gegeven.

Palliatieve zorgeenheid 

Ondanks nieuwe chemotherapie en technologieën blijft kanker een ernstige aandoening. Er kunnen zich uitzaaiingen ontwikkelen en men kan aan de ziekte overlijden. Wanneer er geen behandelingsopties meer zijn, wordt het palliatieve team ingeschakeld. Indien de patiënt nog naar huis kan, kan zo nodig het palliatieve thuisnetwerk ingeschakeld worden. Indien de thuissituatie niet meer haalbaar is, kan de patiënt opgenomen worden op de palliatieve zorgeenheid (ZE 515) van Az Damiaan.

Er wordt zowel aandacht besteed aan patiënt maar ook aan familie. Vragen rond het levenseinde zoals euthanasie, wilsverklaring inzake euthanasie, negatieve wilsverklaring en palliatieve sedatie zijn bespreekbaar.

Klinische studies

Het is mogelijk dat je behandelende arts voorstelt om mee te werken aan een klinische studie of studiebehandeling. Het doel van een studiebehandeling is na te gaan of de bestaande behandelingen beter of met minder nevenwerkingen kunnen worden uitgevoerd. Het uitvoeren van een klinische studie is onderworpen aan strikte reglementeringen. Je zult steeds uitgebreide informatie krijgen van je arts. De arts heeft altijd een schriftelijke toestemming nodig vóór de behandeling mag worden gestart. Je hebt het recht om een studiebehandeling te weigeren. Als je aan een studie deelneemt, dan heb je de vrijheid om op elk ogenblik je medewerking aan de studie op te zeggen. De arts zal dit respecteren en met je bespreken wat de standaardbehandeling is voor je ziekte. Bij je behandelende arts en studieverpleegkundige kun je altijd terecht met vragen over klinische studies.

Psychologische begeleiding

Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, roept dit veel vragen en emoties op. Zowel voor jezelf als voor je naasten is dit een zeer moeilijke tijd. Omdat ieder mens verschillend is, is het belangrijk om de psychosociale begeleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op je vragen of wensen. Door gesprekken met jou en de naaste omgeving proberen de zorgverleners duidelijkheid te krijgen waar je vragen en behoeften op dat moment liggen. Je wordt zowel tijdens de behandeling als na de behandeling psychologisch bijgestaan.

Multidisciplinair overleg

Wekelijks worden alle nieuwe oncologische patiënten en alle patiënten waarbij er een verandering van behandeling nodig is, besproken in een multidisciplinair overleg. Dat is een overleg met meerdere artsen uit verschillende specialiteiten (disciplines). Zij tekenen samen voor elke patiënt een persoonlijk zorg- en behandelingsplan uit. Daarnaast is er ook een wekelijks multidisciplinair verpleegkundig overleg (overleg tussen oncologisch verpleegkundige, verpleegkundige dagziekenhuis en zorgeenheid, psycholoog, diëtist, sociaal assistent en kinesist). Er is dagelijks overleg tussen de oncologisch verpleegkundige, zorgreferenten en de artsen. Op deze manier kan elke patiënt zowel medisch als paramedisch optimaal worden begeleid door een volledig en goed samenwerkend team.