!i

Verblijf op het operatiekwartier

Voor de operatie

Kort voor de operatie wordt je naar de wachtruimte in het operatiekwartier gebracht. Hier worden patiënten voor de operatie opgevangen en voorbereid. Voor kinderen is er een aparte kinderhoek voorzien. Een van de ouders of begeleiders mag bij het kind blijven tot het kind naar de operatiezaal wordt gebracht. 

Na de operatie 

Na de operatie worden patiënten naar de 'recovery' of 'ontwaakzaal' gebracht. Hier kunnen ze rustig uit de verdoving ontwaken onder toezicht van gespecialiseerde verpleegkundigen en artsen. Alle patiënten worden voortdurend gemonitord en krijgen de nodige pijnstilling. Hoelang patiënten op de recovery blijven, is afhankelijk van de duur en de ernst van de ingreep en de reactie op de anesthesie. De recovery is voorzien van een aparte kinderbox waar een van de ouders of begeleiders bij het kind kan blijven. Meer informatie over wat er na de operatie gebeurt, lees je hier.

Na toestemming van de anesthesist kan de patiënt terug naar de kamer.

Tips

  • Laat juwelen en kostbare bezittingen thuis.
  • Meld steeds specifieke aandachtspunten zoals allergieën, het nemen van bloedverdunners,...
  • Kom altijd op tijd voor een geplande ingreep. 
  • Wees nuchter, tenzij de arts een ander advies gaf.