!i
Palliatief Support Team

Palliatief Support Team

Tel. 059 41 61 88
Route 515

Hoe geraak ik hier

Palliatief Support Team

Het support team bestaat uit 1 verpleegkundige, een arts, een priester, een sociaal assistent en een psycholoog. 

Het Palliatief Support Team verleent advies, maar neemt niet de taak over van de behandelende teams op de verpleegafdeling. Alles gebeurt in overleg met de behandelende arts. 

Het Palliatief Support Team is er voor de patiënt en de familie. Met familie bedoelen we 'nabestaanden' van de zieke (verwanten, vrienden, medebewoners, ...). Zo krijgt de zieke een kans om op het einde van zijn leven als een uniek mens te midden zijn familie te zijn.

Ethische vragen rond het naderende levenseinde, zoals het stoppen van behandelingen, palliatieve sedatie en euthanasie zijn bespreekbaar.