!i
Diabetische Voetkliniek

Pedicure

Pedicure

Gehospitaliseerde patiënten kunnen beroep doen op een pedicure. 

De kosten worden verrekend via de ziekenhuisfactuur.