!i
Pijnteam

Pijnbehandeling

Tel. 059 41 42 70
route 216

Pijnbehandeling

Pijn is een onaangename, gevoels- en/of emotionele ervaring die gepaard gaat met (mogelijke) weefselbeschadiging.

De aanpak van pijn is voor iedere patiënt verschillend.

Daarom is de anesthesioloog - met een bijkomende opleiding tot pijnarts - het eerste aanspreekpunt van de patiënt.

Een pijnbehandeling bestaat niet alleen uit een medische behandeling maar is veelal gericht op een ruimere bio – psycho – sociale behandeling.

In Az Damiaan schenken we veel aandacht aan het voorkomen, het meten en - zo nodig - het behandelen van pijn.

In Az Damiaan zijn er diverse teams die pijn behandelen:

  • Pijncentrum interventionele pijntherapie (ZE 216, route 216)
  • Pijnkliniek - consultaties bij de pijnartsen (route 216)
  • Multidisciplinair Algologisch Team (MAT)
  • Multidisciplinair Centrum voor Chronische Pijn (MCC)