!i

Soorten pijn

Pijn is een onaangename, sensorische en/of emotionele ervaring die gepaard gaat met actuele of potentiële weefselbeschadiging en die een zeer grote impact kan hebben op de levenskwaliteit.

Indeling  volgens duur

Acute pijn is de pijn die voor een kortere periode aanhoudt, namelijk van nul tot zes maanden. Deze pijn is een alarmsignaal, een beschermingsmechanisme
Het wijst erop dat er gevaar dreigt in het lichaam (trauma, ziekte, …), welke om een reactie vraagt. 
Wanneer de oorzaak behandeld wordt, is de pijn niet langer van nut. De pijn verdwijnt daardoor relatief snel. 
Men spreekt van acute pijn als de pijn niet langer aanhoudt dan zes maanden.

Chronische pijn is de pijn die voor een langere periode aanhoudt, namelijk langer dan zes maanden. 
Doordat de patiënt gedurende een lange periode pijn ervaart, heeft dit een grote invloed op het dagelijks functioneren en levenskwaliteit van de persoon in kwestie.

Indeling volgens structuur

Nociceptieve pijn komt bij voorbeeld voor na een operatie, een snijwonde, e.d. 
Deze pijn is puur en gaat niet gepaard met een zenuwletsel of ontsteking.

  • Somatische pijn: als het gaat om pijn in de huid, botten, spieren of tussenliggend weefsel. De pijn is goed te lokaliseren en aan te duiden.
  • Viscerale pijn: als het gaat om pijn in de holle organen zoals de maag, het darmstelsel, het hart en de urineleider. De pijn is minder goed aan te duiden. Wordt vaak aangetoond met een vage beweging bv. bij buikpijn.

Inflammatoire pijn is het gevolg van een ontsteking. 
Het komt voor in tal van situaties bv. hevige kiespijn, reumapijn, kankerpijn, …
Inflammatoire pijn gaat vaak gepaard met nociceptieve pijn. Ontstekingspijn verdwijnt meestal na genezing.


Neuropathische pijn is het gevolg van een zenuwletsel ter hoogte van de zenuwen, het ruggemerg of de hersenen. 
Het gevolg is dat ‘normale’ gewaarwordingen verkeerd geïnterpreteerd worden en als pijn waargenomen worden bv. pijn door diabetes, pijn na een zona of door MS,…
Patiënten omschrijven de pijn vaak als brandend, snijdend, elektrisch e.a.
Deze vorm van pijn is moeilijk te genezen en evolueert daarom vaak naar een chronisch pijnprobleem. De behandeling is zeer complex en bestaat meestal voornamelijk uit het onderdrukken van de klachten.


Disfunctionele pijn is de pijn die verspreid is over het hele lichaam zonder dat er een lichamelijke oorzaak teruggevonden kan worden: geen weefselschade, geen ontsteking, geen zenuwletsel. 
De patiënten hebben overal pijn en worden ook overgevoelig voor pijn maar ook voor normale zintuiglijke prikkels.
Vaak gaat deze pijn gepaard met andere klachten zoals oververmoeidheid, concentratiestoornissen, een prikkelbare darm en blaas, kaakpijn en tal van anderen. bv. fibromyalgie