!i
Preoperatieve Raadpleging

Preoperatieve raadpleging

Tel. 059 41 40 55
Route 7

Hoe geraak ik hier

Preoperatieve raadpleging

Opdat een ingreep in Az Damiaan in de meest veilige omstandigheden zou kunnen plaats vinden, is een goede voorbereiding en voldoende informatie heel belangrijk. De dienst preoperatieve raadpleging wil u daarbij helpen.

De preoperatieve vragenlijst, opgesteld door de arts-anesthesist, wordt samen met u ingevuld. 

Zo wordt uw dossier reeds voor uw opname volledig opgemaakt en nagekeken door de arts-anesthesist. Indien er een bijkomend onderzoek of consult belangrijk is, wordt u gecontacteerd. 


Informatiebrochures over Preoperatieve raadpleging