!i

Afspraak preoperatieve raadpleging

U komt op raadpleging in Az Damiaan

Gelieve u, onmiddellijk aansluitend op de raadpleging bij uw arts, aan te melden bij de dienst inschrijvingen. Neem een ticket voorinschrijving/info. Uw opname wordt gereserveerd. U krijgt er informatie i.v.m. uw ziekenhuisopname (onthaalbrochure, financiële info, hospitalisatieverzekering, … ).

Nadien wordt u doorverwezen naar de preoperatieve raadpleging. Dit kan aansluitend, maar ook op afspraak die dan gemaakt wordt door de dienst inschrijvingen.


U komt op raadpleging op de private consultatie van uw arts

Gelieve binnen 2 dagen na de raadpleging telefonisch contact op te nemen met de preoperatieve raadpleging. Zo nodig, zal de verpleegkundige u voorstellen om een afspraak te maken voor een preoperatieve raadpleging.

Deze preoperatieve raadpleging is kosteloos.