!i

Preoperatieve vragenlijst

De verpleegkundige van de preoperatieve raadpleging zal samen met u uw medische voorgeschiedenis doornemen en noteren. Hierbij komen vragen aan bod i.v.m. allergieën, vroegere ingrepen en ziektes, diabetes, … .

Ook uw medicatiefiche wordt opgesteld. Welke medicatie neemt u momenteel? Welke medicatie moet u eventueel stoppen vóór de ingreep? Welke medicatie brengt u het best mee naar het ziekenhuis?

De preoperatieve vragenlijst, opgesteld door de arts-anesthesist, wordt samen met u ingevuld.

Vragen i.v.m. thuiszorg, revalidatiemogelijkheden, … kunnen hier reeds gesteld worden. We proberen er een antwoord op te geven. Zo nodig, brengen we u in contact met de sociale dienst van het ziekenhuis.

Indien nodig, schrijft uw arts preoperatieve onderzoeken voor zoals een bloed-onderzoek, het nemen van een elektrocardiogram of het nemen van RX-foto’s. Vaak werken artsen hiervoor samen met uw huisarts. U wordt dan met een begeleidende brief naar uw huisarts doorgestuurd. Indien uw arts ervoor kiest deze onderzoeken in het ziekenhuis te laten gebeuren, kunnen deze uitgevoerd worden door de verpleegkundige van de preoperatieve raadpleging.

Zo wordt uw dossier reeds vóór uw opname volledig opgemaakt en nagekeken door de arts-anesthesist. Indien er een bijkomend onderzoek of consult belangrijk is, wordt u gecontacteerd.

Indien u medicatie neemt, brengt u best een overzichtslijst of de originele verpakking van uw medicatie mee.