!i
Psychologen

Psychologie

mhoste1@azdamiaan.be

Psychologie

Binnen Az Damiaan wordt veel belang gehecht aan een kwaliteitsvolle zorgverlening. Er wordt gestreefd naar een totale aanpak, waarbij zowel de lichamelijke als psychische gezondheid aandacht krijgt.

De verschillende psychologen in ons team hebben elk een eigen specialisatie. Ze werken nauw samen met bepaalde afdelingen binnen het ziekenhuis. Binnen deze multidisciplinaire teams zorgt de psycholoog voor hulpverlening aan patiënten en formuleert hij advies aan andere hulpverleners.

Patiënten kunnen worden doorverwezen naar een psycholoog door de arts of door andere hulpverleners.

Ook diensten waar geen vaste samenwerking is met een bepaalde psycholoog kunnen beroep doen op de dienst Psychologie. Op basis van de vraagstelling wordt de aanvraag dan toegewezen aan iemand binnen het team.