!i

Ambulant aanbod: Begeleiding

Psychologische begeleiding kan worden opgestart wanneer u zich als ouder of hulpverlener zorgen maakt over het welzijn van het kind.

Deze zorgen kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals:

  • Emotionele problemen (depressieve klachten, pestproblematiek,…)
  • Angstproblemen (faalangst, scheidingsangst, specifieke fobieën,…)Gezinsproblematieken (opvoedingsproblemen, hechting, spanning tussen gezinsleden, echtscheiding…)
  • Vinden van een eigen identiteit (laag of negatief zelfbeeld, seksuele identiteit…)
  • Gedragsproblemen
  • Ontwikkelingsproblemen (slaapmoeilijkheden, eetproblemen, zindelijkheid…)
  • Rouwverwerking (na overlijden, na scheiding ouders,…)
  • Sociale problemen
  • Aanpassingsproblemen (nieuwe school, nieuw samengesteld gezin,…)

De kinderpsycholoog tracht het kind en zijn/haar ouders te ondersteunen en gebruikt daarvoor verschillende methodieken zoals gesprekken, spel, opdrachten, projectief materiaal,...

Deze begeleiding kan plaatsvinden zowel binnen als buiten de schooluren.