!i

Ambulant aanbod: Diagnostisch onderzoek

Indien er bij een kind moeilijkheden opgemerkt worden, is het erg belangrijk dat men tracht te achterhalen waar de moeilijkheden precies liggen en hoe deze tot stand komen.

Daartoe worden één of meerdere onderzoeksessies gepland met het kind en/of de ouders. Mits toestemming van de ouders wordt er contact opgenomen met eventuele belangrijke derden zoals de school, huisarts of pediater, andere hulpverlening,...

Zo'n diagnostische sessies kunnen, afhankelijk van de aard van de problematiek, de hulpverleningsgeschiedenis, de leeftijd van het kind... bestaan uit volgende onderzoeken:

  • Belevingsonderzoek 
  • Onderzoek naar gedrag, gevoelens en gedachten 
  • Neuropsychologisch onderzoek zoals aandacht- en concentratiestoornissen, intelligentietesten, geheugen…
  • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme (ASS),… 

Aan het einde van deze diagnostische sessies wordt een adviesgesprek gevoerd met de ouders en/of het kind waarin alle onderzoeken en resultaten besproken worden. Er wordt in overleg met de ouders en het kind een verslag opgemaakt waarin de belangrijkste adviezen beschreven staan.