!i

Verloop van het onderzoek

We onderscheiden een enkelvoudig onderzoek of het ruimer onderzoek.

Enkelvoudig onderzoek

In bepaalde gevallen wordt een enkelvoudig onderzoek gedaan. Dit kan onder andere bij onderstaande situaties:

  • Intelligentietesten (IQtesten) nodig bij de opstart logopedie in kader van een terugbetalingsaanvraag. Ons aanbod IQtesten bestaat uit: WPPSI-III, WISC-III, WAIS-IV, SON-R 2.5-7, SON 6-40
  • Ontwikkelingstest (Bayley-III-NL) bij kinderen tot 3,5 jaar
  • Aanvulling op reeds gebeurde onderzoeken (op vraag van een arts)

De bevindingen van deze onderzoeken worden aan de ouders en de verwijzer bezorgd in verslagvorm en vaak ook mondeling toegelicht.

Ruimer onderzoek

Een ruimer diagnostisch onderzoek bestaat uit meerdere contacten:

Intakegesprek

Dit gebeurt met de ouders(s), meestal zonder het kind. Exploratie hulpvraag: gezinssituatie, schools functioneren, ontwikkelingsanamnese, hulpverleningsgeschiedenis,…

Onderzoekmomenten

  • Diagnostiek: afname testen (IQ, aandacht, geheugen,…) 
  • Emotioneel onderzoek: gesprek, projectief materiaal,…
  • Spelobservatie: vrij en gestructureerd spel, fantasiespel,… 
  • Observaties in klas of kinderopvang

Adviesgesprek

Dit is een resultaatbespreking en we leveren advies: bijvoorbeeld verwijzing naar een gespecialiseerde arts voor diagnosestelling of verder medisch onderzoek, opstart van ouder- of kind-begeleiding, verwijzing naar een logopedist, een kinesist,… 

Dit gesprek vindt plaats met de ouder(s), meestal zonder het kind.