!i

Wie kan er bij ons terecht?

Wie kan bij ons terecht?

  • Kleuters bij wie er vragen zijn rond ontwikkeling, gedrag, schoolrijpheid, welbevinden,…
  • Lagere schoolkinderen met schoolse moeilijkheden, concentratieproblemen, sociaal-emotionele moeilijkheden,…
  • Kinderen doorverwezen door logopedisten die een ruimere problematiek vermoeden dan het logopedisch probleem
  • Leerlingen secundair onderwijs voor schoolse moeilijkheden, concentratieproblemen, sociaal-emotionele moeilijkheden,…

Verwijzers

  • Artsen (intern en extern) 
  • CLB
  • Logopedisten
  • Collega-psychologen
  • Eigen initiatief ouders
  • Zorgcoördinator/leerlingbegeleider school