!i

Eerstelijnspsycholoog voor mantelzorgers van senioren en ouderen

De zorg opnemen voor een dierbare kan je veel voldoening geven, maar heeft vaak ook een grote impact op je leven als mantelzorger. 

Het vraagt om nieuwe vaardigheden, een andere manier van in relatie staan met elkaar, een sociaal netwerk dat kleiner wordt, minder tijd voor jezelf en het kan een rollercoaster van je emoties (schaamte, schuldgevoel, boosheid, angst, verdriet, …) met zich meebrengen. 

Wie het moeilijk heeft, weet niet altijd waar terecht. Daarom kan je nu ondersteuning krijgen bij een eerstelijnspsycholoog. 

Voor wie?

Mantelzorgers uit de regio Noordwest-Vlaanderen.

Als je niet beroepsmatig zorg opneemt voor een hulpbehoevende persoon (65+) of een persoon met een chronische aandoening (NAH, dementie, Parkinson, cardiovasculaire aandoeningen, COPD, …)

Hoe kan je een afspraak maken?

Je kan als mantelzorger rechtstreeks contact opnemen of doorverwezen worden door je arts of een andere hulpverlener. 

Contactgegevens:

Wat kost de eerstelijnspsycholoog?

Het eerste gesprek is gratis. 

Vervolggesprekken kosten 11 euro per gesprek. Met een verhoogde tegemoetkoming kost je gesprek 4 euro.

Maximum 8 gesprekken per jaar.

Locatie van de eerstelijnspsycholoog

De gesprekken vinden plaats in Az Damiaan op de vierde verdieping (route 43).