!i

Eerstelijnspsycholoog perinatale zorg

Het krijgen van je baby is een bijzondere levensgebeurtenis. Zoals elke nieuwe fase in je leven, brengt dit ook uitdagingen met zich mee. Dit kan gepaard gaan met een toenemende psychische kwetsbaarheid. 

Daarom bieden we kortdurende psychologische interventies aan. Tijdens deze sessies ondersteunt de psycholoog je algemeen psychisch welbevinden en streeft ze naar het bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht van jullie als ouders.

De hulp van de eerstelijnspsycholoog perinatale zorg is er bijvoorbeeld bij:

  • Stemmingsschommelingen
  • (postnatale) depressie
  • Angst en piekeren
  • Stress en overbelasting
  • Verlies en rouw

Voor wie?

Je kan als ouder(s) uit de regio Noordwest-Vlaanderen bij de eerstelijnspsycholoog perinatale zorg van Az Damiaan terecht:

  • vanaf de start van de zwangerschap 
  • tot 1 (à 2) jaar na de bevalling.

Hoe kan je een afspraak maken?

Je kan als ouder(s) rechtstreeks contact opnemen of doorverwezen worden door je arts of een andere hulpverlener. 

Contact:

Wat kost de eerstelijnspsycholoog?

Het eerste gesprek is gratis. 

Vervolggesprekken kosten 11 euro per gesprek. Met een verhoogde tegemoetkoming kost je gesprek 4 euro.

Maximum 8 gesprekken per jaar.

Locatie van de eerstelijnspsycholoog

De gesprekken vinden plaats in Az Damiaan op de vierde verdieping (route 43).