!i

Kinderpsychologie

Je kan bij de psycholoog op de kinderafdeling terecht voor ambulante consultaties of als je kind opgenomen is in het ziekenhuis.

Je kan voor verschillende redenen contact opnemen met een kinderpsycholoog: emotionele problemen, gedragsproblemen, aandachtsproblemen (ADHD en verwante stoornissen), rouwverwerking (na overlijden, na scheiding), intelligentieonderzoek, autismescreening, angst, negatief zelfbeeld, depressieve klachten,…  

Afhankelijk van de aanmeldingsproblematiek wordt een diagnostisch onderzoek of een begeleiding ingepland. 

Bij een diagnostisch onderzoek brengt de kinderpsycholoog het functioneren van je kind in al haar facetten in kaart. Op basis van dit onderzoek formuleert die een gefundeerd advies. Meer informatie over deze onderzoeken lees je hier.

Maak je afspraak telefonisch bij een van de kinderpsychologen. Dit kan op verwijzing zijn van je kinderarts, je huisarts, een arts-specialist, CLB, zorgcoördinator van de school of op eigen initiatief. In samenspraak met de ouders of jongere wordt een eerste gesprek gepland waarin de probleemstelling ruimer geëxploreerd wordt. Daarna stellen ze een begeleidingsplan op. 

Kinderpsychologen Az Damiaan