!i

Klinisch psycholoog

Wat doet een klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog is expert op het gebied van het menselijk psychisch functioneren. De wisselwerking tussen het psychisch functioneren en het gedrag én de lichamelijke gezondheid staat centraal. In de praktijk richt de psycholoog zich op psychodiagnostiek en op psychologische behandelmethoden om het functioneren beter te begrijpen en te ondersteunen.

Een klinisch psycholoog genoot een universitaire opleiding van minstens 5 jaar, met een specialisatie binnen de klinische psychologie.

Er wordt veel aandacht besteed aan continue bijscholing en verdere bekwaming, om je de best mogelijke zorg te geven.

Hoe werkt de dienst Psychologie van Az Damiaan?

De verschillende psychologen in ons team hebben elk een eigen specialisatie. Ze werken nauw samen met bepaalde afdelingen in het ziekenhuis. Binnen deze multidisciplinaire teams zorgt de psycholoog voor hulpverlening aan patiënten en formuleert hij advies aan andere hulpverleners.

Je kan doorverwezen worden naar een psycholoog door je arts of door een andere hulpverlener.

Ook diensten waar geen vaste samenwerking is met een bepaalde psycholoog kunnen beroep doen op de dienst Psychologie.

De dienstverlening

Psychodiagnostiek

De klinisch psycholoog probeert een beter zicht te krijgen op jou en op de aard van je (mogelijke) problemen zoals depressiegevoel, persoonlijkheidsstoornis, dementie, autisme, problematische rouw, … 

Afhankelijk van de vraag maakt de psycholoog hiervoor gebruik van psychologische tests. 

Begeleiding en therapie

Je kan (en indien nodig ook je omgeving) bij de psycholoog terecht voor ondersteunende gesprekken en psychotherapie. Dit kan tijdens een opname in het ziekenhuis of op ambulante basis (afhankelijk van de problematiek).

Psycho-educatie

Om je beter te leren omgaan met je ziekte of een andere problematiek, wordt aangepaste informatie en voorlichting gegeven. 

Deze informatie is gericht op het vergroten van kennis en inzicht in de problematiek, op vaardigheden om ermee om te gaan en op vertrouwen in het eigen kunnen. 

Voorbeelden: stresshantering, omgaan met beperkingen of een chronische ziekte, rookstopbegeleiding, oncologische revalidatie, infonamiddag dementie,…

Psychosociale preventie

Door tijdig in te grijpen, probeert de psycholoog om:

  • het ontstaan van problemen te vermijden
  • ervoor te zorgen dat je bestaande problemen niet erger worden 
  • ervoor te zorgen dat gekende problemen niet opnieuw komen. 

Voorbeelden: suïcidepreventie, rookstopbegeleiding om te voorkomen dat ziektes ontstaan of verergeren, preventieve rouwzorg…

Gerichte doorverwijzing

Het kan zijn dat de psycholoog je doorverwijst voor meer geschikte of gespecialiseerde hulp. 

Er kan intern worden doorverwezen naar een andere psycholoog in het team of extern naar bijvoorbeeld een zelfstandig psycholoog, CGGZ, CAW,…