!i

Klinisch psycholoog

Wat is een klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog is expert op het gebied van het menselijk psychisch functioneren. Centraal hierbij staat de wisselwerking tussen dit psychisch functioneren enerzijds en het gedrag en de lichamelijke gezondheid anderzijds. In de praktijk richt de psycholoog zich op psychodiagnostiek en op psychologische behandelmethoden. Dit om het functioneren beter te begrijpen en te ondersteunen.

Een klinisch psycholoog genoot een vijf jaar durende universitaire opleiding, met een specialisatie binnen de klinische psychologie.

Er wordt veel aandacht besteed aan continue bijscholing en verdere bekwaming, om steeds de best mogelijke zorg te waarborgen.

Werking van de dienst psychologie

De verschillende psychologen binnen ons team hebben elk een eigen specialisatie. Ze werken nauw samen met bepaalde afdelingen binnen het ziekenhuis. Binnen deze multidisciplinaire teams zorgt de psycholoog voor hulpverlening aan patiënten en formuleert hij advies aan andere hulpverleners.

Patiënten kunnen worden doorverwezen naar een psycholoog door de arts of door andere hulpverleners.

Ook diensten waar geen vaste samenwerking is met een bepaalde psycholoog kunnen beroep doen op de dienst psychologie. Op basis van de vraagstelling wordt de aanvraag dan toegewezen aan iemand binnen het team.