!i

Behandeling met schokgolven (ESWT)

ESWT of Extracorporele Shock Wave Therapie is een behandeling met schokgolven ter behandeling van chronische peesletsels, met of zonder verkalking.

ESWT of Extracorporele Shock Wave Therapie is een behandeling met schokgolven. Een schokgolf is een korte en intense geluidsgolf.

Sinds 1980 worden schokgolven gebruikt ter verbrijzeling van nierstenen. Sinds de jaren ’90 worden schokgolven ook aangewend ter behandeling van chronische peesletsels, met of zonder verkalkingen. Een pees is de overgangszone van de spier op het bot. Schokgolven:

 • werken pijnstillend
 • stimuleren de aanmaak van nieuwe bloedvaten, groeifactoren en nieuwe pees-vezels en bevorderen zo het peesherstel
 • kunnen peesverkalkingen verbrijzelen.

Wanneer wordt ESWT toegepast?

ESWT vormt een niet-invasieve en veilige tweedelijnsbehandeling voor chronische peesoverbelastingen (met of zonder verkalkingen) en heeft een gemiddeld succespercentage van 60 à 70%.

ESWT kan dus worden toegepast wanneer er onvoldoende verbetering optreedt met een eerstelijnsbehandeling, die meestal bestaat uit relatieve rust, inname van medicatie (ontstekingsremmers, pijnstilling), eventuele infiltraties en kinesitherapie met oefentherapie.

Volgende peesletsels komen in aanmerking voor ESWT-behandeling

 • rotator cuff: schouder (2)
 • tenniselleboog en golferselleboog: elleboog (1 + 3)
 • gluteus medius/minimus pees: buitenzijde van de heup (6)
 • patellapees/quadricepspees: knie (7)
 • achillespees: kuit (10)
 • fasciitis plantaris/hielspoor: voetzool en hiel (9)

Wanneer is ESWT niet aangewezen?

ESWT wordt meestal niet toegepast bij:

 • acute problemen of scheuren van de pees
 • kinderen (in de buurt van open groeikraakbeenschijven)
 • zwangerschap
 • ernstige bloedingsziekten of inname van bloedverdunners in hoge dosis
 • pacemaker
 • lokale infecties
 • zenuwletsels
 • botziekten.

Je arts zal bepalen of een behandeling bij joe al dan niet kan worden uitgevoerd.

Hoe verloopt een ESWT behandeling?

Eerst wordt met echografie de exacte plaats van de behandeling bepaald. Vervolgens wordt het toestel op deze zone geplaatst en worden de schokjes toegediend. De intensiteit van de schokgolven wordt aangepast in functie van het te behandelen probleem en de pijn. De schokjes zelf duren ongeveer 10 minuten. Er worden steeds drie ESWT-behandelingen gegeven, met telkens een week tussentijd. Na de behandeling kan je zelf naar huis rijden en kan je jouw normale werkzaamheden hervatten.

Afhankelijk van de problematiek, zal ook aangepaste kinesitherapie worden voorgeschreven om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Belastende (sport)activiteiten dienen tijdelijk stopgezet of aangepast te worden.

Het effect van de behandeling treedt meestal pas op na zes weken.

Wat zijn de mogelijke neveneffecten?

Een ESWT-behandeling heeft geen ernstige nevenwerkingen en veroorzaakt geen weefselschade. Slechts zelden kunnen volgende voorbijgaande milde neveneffecten optreden:

 • een tijdelijke toename van de pijn
 • lichte roodheid
 • kleine bloeduitstortingen of blauwe plekjes.

Praktisch

Je kan een afspraak maken voor ESWT, op verwijzing van je huisarts of op verwijzing van je specialist, via het secretariaat Revalidatie, Sport- en Fysische geneeskunde (tel: 059 41 60 90).

Hoeveel kost een behandeling?

Per ESWT-behandeling wordt een bedrag van 50 euro aangerekend, dat niet terugbetaald wordt door je mutualiteit.