!i

Multidisciplinaire revalidatie

Revalidatie beoogt het herwinnen van mobiliteit en functionaliteit bij personen met een letsel van het bewegingsstelsel (bijvoorbeeld sportletsels, overbelastingsletsels, postoperatief na diverse orthopedische ingrepen, wervelkolomaandoeningen,…) of bij personen met een zenuw- of hersenletsel (bijvoorbeeld na een hersentrombose, hersenbloeding, bij ziekte van Parkinson, multiple sclerose,…)

Het doel van de revalidatie is om actief te werken aan een optimaal functioneel en sociaal herstel, na ziekte of na een ongeval. Hierbij wordt gestreefd naar een volledige re-integratie in de maatschappij. 

Revalidatie tijdens hospitalisatie

Ambulante revalidatie

 • In het revalidatiecentrum: Route 99, tweede verdieping
  • Locomotorische revalidatie
  • Sportrevalidatie
  • Rug- en nek revalidatie
  • Neurologische revalidatie
 • In de cardio-revalidatiezaal: Route 13, eerste verdieping
  • Cardiale Revalidatie
  • Diabetes Revalidatie
 • In de pijnkliniek: Route 44 , vierde verdieping
  • Pijnrevalidatie

Het multidisciplinair revalidatieteam

Volgende disciplines vormen samen het multidisciplinair revalidatieteam: