!i

Sportmedische keuring

Een sportmedisch geschiktheidsonderzoek houdt elk preventief onderzoek in dat de sportfederaties of organisatoren van sportmanifestaties opleggen.

Een sportmedisch geschiktheidsonderzoek bestaat doorgaans uit:

  • Een grondige bevraging
  • Een lichamelijk onderzoek (locomotorisch, hart en longen)
  • Een electrocardiogram in rust (indien ouder dan 14 jaar)

Het onderzoek kan nog verder worden uitgebreid met een bloedonderzoek, een longfunctietest of een inspanningstest indien noodzakelijk. Hiervoor werken wij samen met de diensten Cardiologie en Pneumologie.