!i

Webinar: multidisciplinaire omkadering van parkinsonpatiënten

In het kader van 'Az Damiaan Leert²' organiseerden de diensten Neurologie en Fysische geneeskunde, revalidatie- en sportgeneeskunde een webinar rond de multidisciplinaire omkadering van parkinsonpatiënten.

De sprekers waren:

Ziekte van Parkinson, meer dan motore fenomenen
dr. Antoon Meylemans, arts-specialist dienst Neurologie
 
De meerwaarde van de parkinsonverpleegkundige 
Wendy Mylle, parkinsonverpleegkundige
 
Het belang van beweging bij ziekte van parkinson
dr. Wim Vlassenbroeck, arts-specialist dienst Revalidatie, Sport- en Fysische geneeskunde
 
Praktisch: revalidatie bij ziekte van Parkinson  
Tom Pauwaert, neuro-ergotherapeut