!i
Transmurale Zorg

Sociale dienst

Tel. 059 41 67 64
transmuraal@azdamiaan.be
Route 9

Hoe geraak ik hier

Sociale dienst

Het kan zijn dat u ten gevolge van uw ziekenhuisopname een aantal vragen hebt van administratieve of financiële aard of dat u zich zorgen maakt rond verdere hulp thuis, revalidatiemogelijkheden,…

Voor informatie, advies en psychosociale begeleiding kunt u steeds terecht bij een team van maatschappelijk werk(st)ers en sociaal verpleegkundigen. Zij staan u met raad en daad bij. Aarzel niet om met hen contact op te nemen. Zij zullen u graag te woord staan. Een gesprek kan u aanvragen via de hoofdverpleegkundige of diens vervang(st)er. Het team van de sociale dienst staat tot uw beschikking elke werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.