!i
Spoedgevallen

Urgentiegeneeskunde - Spoedgevallen

Tel. 059 41 40 80
Route 112

Hoe geraak ik hier

Urgentiegeneeskunde - Spoedgevallen

Het volledige team van de afdeling staat paraat om je gedurende je verblijf op de dienst Spoedgevallen de best mogelijke kwaliteitsvolle zorg aan te bieden. 

De spoeddienst van een ziekenhuis dient voor dringende medische hulp.

Men komt op de spoeddienst:

  • wanneer men per ziekenwagen naar de spoedgevallendienst wordt gebracht
  • via een verwijzing door de huisarts (van wacht), dit kan via een verwijsbrief of na telefonisch contact tussen huisarts (van wacht) en de spoedarts
  • wanneer je zelf vermoedt dat zeer dringende medische hulp noodzakelijk is

Vind hier telefoonnummers voor dringende hulpverlening.

Er wordt 1 begeleider toegelaten. Die begeleider blijft in de spoedkamer en draagt een chirurgisch mondneusmasker.