!i
Ze 2015 Stroke Care Unit

ZE 215 - Stroke Care Unit

Tel. 059 41 61 20
gbstun@azdamiaan.be
route 215

Bezoekuren

Op afspraak

Hoe geraak ik hier

ZE 215 - Stroke Care Unit

Een opname op de Stroke Care Unit is noodzakelijk wanneer er extra observatie en bewaking nodig is na een beroerte of door een andere neurologische aandoening.

Nadat de eerste zorgen toegediend werden op de dienst Spoedgevallen, worden beroertepatiënten gehospitaliseerd op de Stroke Care Unit. Deze eenheid is erop gericht om patiënten optimaal te begeleiden in de eerste dagen na een CVA (cerebraal vasculair accident of beroerte) of een TIA (transiënte ischemische aanval).

Tijdens het verblijf op de Stroke Care Unit worden daarna aanvullende technische onderzoeken uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van deze onderzoeken kunnen preventieve maatregelen worden genomen, om een herhaling van een beroerte te voorkomen.

De patiënt wordt opgevolgd en begeleid door de neurologen, een team met gespecialiseerde verpleegkundigen, kinesist, logopedist, ergotherapeut, diëtist, psycholoog en sociaal assistent.

Beroertepatiënten verblijven over het algemeen slechts enkele dagen op de Stroke Care Unit. Van zodra de…Informatiebrochures over ZE 215 - Stroke Care Unit