!i

Partners transmurale zorg

Op heden zijn er verschillende samenwerkingen lopende met de partners uit de eerstelijn waar Az Damiaan bij betrokken is. Deze bestaande samenwerkingen willen we op een positieve manier verder uitbouwen.

Daarnaast is Az Damiaan als partner actief betrokken bij het chronic care project 'De Koepel'. Het doel van het project 'De Koepel' is het meetbaar verbeteren van de levenskwaliteit en gezondheid voor chronische patiënten met polyfarmacie, multipele ziekenhuisopnames en/of kansarmoede, en hun omgeving. 'De Koepel' gaat van start in 2018 en bundelt de krachten van tal van lokale partners uit de eerstelijn en de tweedelijn.

Daarnaast maken we in de loop van de komende maanden de tijd om een plan van aanpak op langere termijn op te maken. Hierbij wordt ook nagedacht over de betrokkenheid van de familie en de mantelzorger(s).  Op deze webpagina vindt u  binnenkort meer informatie.

Welke partners zijn betrokken in de zorg voor de patiënt?

Mogelijke partners binnen de eerstelijnsgezondheidszorg:

 • de huisartsen
 • de (huis)apothekers
 • de thuisverpleegkundigen (op zelfstandige basis of verbonden aan een dienst voor thuisverpleegkunde)
 • de kinesitherapeuten
 • andere zorgaanbieders betrokken bij de zorg voor de patiënt. Bijvoorbeeld diëtisten, podologen,  tandartsen, ergotherapeuten, psychologen, psychotherapeuten, logopedisten, pedicures, ….
 • de mutualiteiten en de diensten maatschappelijk werk verbonden aan de mutualiteit
 • de diensten gezinszorg
 • de centra voor algemeen welzijnswerk
 • de dienstencentra
 • Kind en Gezin
 • de verenigingen voor mantelzorgers
 • patiëntenverenigingen
 • oppasdiensten
 • assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, kortverblijf
 • OCMW en Sociaal Huis
 • ….

Mogelijke partners binnen de tweedelijn:

 • revalidatiecentra
 • woonzorgcentra
 • ziekenhuizen

Enkele partners richten zich specifiek naar één welbepaalde groep patiënten, bijvoorbeeld patiënt met een psychiatrische problematiek, patiënten met een beperking, patiënten met een ziektebeeld zoals diabetes, dementie,…. We denken ook aan kraamzorg en de vroedvrouwen.