!i
Spoedgevallen

Urgentiegeneeskunde - Spoedgevallen

Tel. 059 41 40 80
Route 112

Hoe geraak ik hier

Urgentiegeneeskunde - Spoedgevallen

Het volledige team van de afdeling staat paraat om u gedurende uw verblijf op de dienst spoedgevallen de best mogelijke kwaliteitsvolle zorg aan te bieden. 

De spoeddienst van een ziekenhuis dient voor dringende medische hulp.

Men komt op de spoeddienst:

  • wanneer men per ziekenwagen naar de spoedgevallendienst wordt gebracht
  • via een verwijzing door de huisarts (van wacht), dit kan via een verwijsbrief of na telefonisch contact tussen huisarts (van wacht) en de spoedarts
  • wanneer je zelf vermoedt dat zeer dringende medische hulp noodzakelijk is

Vind hier telefoonnummers voor dringende hulpverlening.